Wstęp do nawożenia solami – obsługa kalkulatora

Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalnym hodowcą, czy hobbystą, nauka rozrabiania soli chemicznych może przynieść wiele korzyści. Korzystając z kalkulatora mieszania nawozów:

  • Oszczędzasz pieniądze, mieszanie soli jest tanie.
  • Możesz przechowywać nawozy w większych ilościach. Suche sole zajmują mniej miejsca niż nawozy płynne, ważą mniej i można je bezpiecznie przechowywać przez dłuższy czas.
  • Uzyskujesz pełną kontrolę nad składem swoich nawozów. Nadzorujesz każdy makro- i mikroelementem, który otrzyma Twoja roślina.
  • Satysfakcja i doświadczenie!

 

CO TO JEST ml, ppm, mg/l?

Jeśli chodzi o nawożenie, samo stwierdzenie że podajemy np. 5ml jakiegoś nawozu nic nam konkretnego nam nie powie, ponieważ nawóz ten może być mniej lub bardziej stężony, dlatego przyjmuje się określenia ilości podawanych nawozów w ppm lub mg/l. Ppm to ilość cząsteczek substancji rozpuszczonej na milion cząsteczek rozpuszczalnika (stężenie soli w wodzie). Czyli jeśli ktoś mówi, że podaje 10ppm azotu tzn. że na milion cząsteczek wody podaje 10 cząstek azotu. Podając 10ml jakiegoś nawozu na 100l akwarium da nam np. 10ppm NO3 ale już podane 10ml tego samego nawozu na 200l akwarium da nam 5ppm azotu.

Akwaryści umówili się że 1ppm = 1mg/l, chociaż różnice między tymi jednostkami są, ale mało istotne jeśli chodzi o dozowanie nawozów.

 

SOLE POTRZEBNE DO MIESZANIA NAWOZÓW:
AZOT:

KNO3 Azotan potasu

NH4NO3 Azotan amonu

Ca(NO3)2*4H2O Azotan wapnia

Mg(NO3)2*6H2O Azotan magnezu

CH4N2O Mocznik

 

FOSFOR:

KH2PO4 Diwodorofosforan potasu

 

Następnie trzeba pobrać kalkulator ze strony: http://podforak.rzeszow.pl/viewtopic.php?t=31856

Do obliczania NPK polecam zakładkę „MAKRO” w której zmieszamy wszystkie wyżej wymienione sole, oprócz CH4N2O.

W kolumnie nr 1 wpisujemy:

Objętość naszego akwarium
Ilość wody RO w jakiej rozmieszamy sole
Ilość nawozu jaką chcemy dziennie podawać

W kolumnie nr 2  

Znając wzór chemiczny soli najeżdżamy na odpowiednie pole, wynajdujemy interesującą nas sól i wpisujemy jej ilość w gramach.

W kolumnie nr 3

Otrzymujemy zawartość składników nawozowych jako dawka jednorazowa (dzienna) i dla wygody pomnożona już dawka tygodniowa.

Kolumna nr 4

przyda się przy mieszaniu azotanu amonu i mocznika.

 

W naszym przypadku będzie to akwarium 100 litrowe, ilość nawozu to 500ml a dziennie będziemy podawać 1ml sporządzonego roztworu.

Obliczymy 3 rodzaje nawozów:

1. Podstawowy NPK z soli KNO3 i KH2PO4

2. NPK ograniczający ilość potasu.

3. Nawóz z mocznikiem i amoniakiem.

 

1. Podstawowy NPK z soli KNO3 i KH2PO4

W lewej tabeli odnajdujemy sole czyli KNO3 (1), KH2PO4 (2) i wpisujemy ich ilość w gramach. Tabela prawa (3) pokazuje jakie w rezultacie otrzymamy dawki dzienne i tygodniowe.

W ten sposób przygotowany nawóz da nam stosunek 10:1 azotu do fosforu czyli podając dziennie 1ml roztworu dostarczymy do akwarium 5ppm azotu i 0,5ppm fosforu na tydzień oraz 3,4ppm potasu, 2 ml dziennie da nam 10ppm azotu, 1ppm fosforu, 6,8ppm potasu itd. Takie ustawienie ml do ppm ułatwia sprawę kiedy używamy pompę dozującą a samo dozowanie można łatwo zapamiętać.

 

2. NPK ograniczający ilość potasu.

Chociaż Potas podawany na podmienianą wodę w ilości nawet 30ppm nie ma wpływu na rośliny i w żaden sposób im nie szkodzi (o ile nie jest to jednorazowa bardzo duża dawka) to jednak wielu akwarystów woli utrzymywać go w mniejszych ilościach.

Aby zmniejszyć do minimum jego ilość wpadającą w ciągu tygodnia z nawozu, do azotanu potasu KNO3 możemy dodać azotanu wapnia Ca(NO3)2*4H2O i azotanu magnezu Mg(NO3)2*6H2O.

Schemat obsługi kalkulatora jest ten sam co w obliczeniach do podstawowego nawozu. Fosfor się nie zmienia.

W tabeli nr 1 wpisujemy ilość soli w gramach co daje nam wynik w tabeli nr 2. Tutaj możemy zobaczyć, że w porównaniu do pierwszych obliczeń, poziom potasu zmniejszył się trzykrotnie a ilość wpadającego magnezu i wapnia (tabela nr 3) jest nieznaczna. W tabeli nr 4 widzimy jaki wpływ ma roztwór na twardość wody kH i gH.

 

3. Nawóz z mocznikiem i amoniakiem.

Rośliny, oprócz azotanów są w stanie wykorzystać także amoniak i mocznik a nawozy zawierające ich mieszankę są bardzo skuteczne. Niektóre gatunki roślin nawet bardziej preferują te formy azotu.

Do obliczenia KNO3 + NH4NO3 wykorzystamy zakładkę „MAKRO”.

Wyliczenia z KNO3 takie same jak w poprzednich przykładach, więc w tabeli nr 2 wpisujemy ilość gram i odczytujemy go w tabeli po prawej, tutaj opisanej jako nr 4.

Sytuacja zmienia się w przypadku NH4NO3, ponieważ sam amoniak nie jest potrzebny roślinom. Żyjące w akwarium bakterie utleniają jony amonowe w azotyny NO2 a następnie azotyny utleniają się do azotanów NO3 czyli Cykl azotowy (nitryfikacyjny). Obliczając dozowanie NH4NO3 wynik bierzemy z tabeli nr 3 „Suma azotu w przeliczeniu na NO3” jest to wynik z KNO3 + utleniony amoniak do formy NO3.

W naszym nawozie chcemy aby 1ml roztworu dziennie dawał nam 5ppm azotu na tydzień. Mamy już 3,215ppm NO3 a brakującą resztę 1,785 ppm dodamy z mocznika. Wyliczymy go w zakładce „Węgiel”.

 

Mocznik podlega biodegradacji i z postaci amidowej tworzy amoniak (przechodzący w sole amonowe i dalej w NO3) i CO2. Czyli z mocznika uzyskujemy i potrzebny do życia roślinom azot i CO2.

 

Do tabeli nr 1 przepisujemy dokładnie te same dane które są zawarte w zakładce „Makro”. W tabeli nr 2 odnajdujemy mocznik, wpisujemy ilość w gram a wynik odczytujemy w tabeli nr 3. Tak samo jak w przypadku amoniaku jest to wynik już przeliczony na NO3.

Pozostaje nam zsumować wyniki z zakładki Makro i Węgiel.

 

Oczywiście można skomponować nawóz azotowy ze wszystkich podanych na początku soli. Jak widać wcale to nie jest trudne. Proponuję potrenować na sucho i obyć się z kalkulatorem. A jeśli nie jesteście pewni swoich wyliczeń, napiszcie w komentarzu.

 

Marcela Jankowska

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *