Nieprawidłowy sposób czytania tabeli PH/KH – Xiaozhuang Wong

Tabele pH/KH są często używane do określania poziomu CO2 w akwarium.

Jednak wielu akwarystów określa poziom dwutlenku węgla nieprawidłowo, ponieważ używa do tego wyłącznie jednego odczytu pH.

Otrzymane stężenie dwutlenku węgla jest zwykle błędne, ponieważ na wartość pH w akwarium wpływa wiele dodatkowych czynników takich jak: nawozy, garbniki oraz różnorodne reakcje chemiczne zachodzące w wodzie. Określanie CO2 na podstawie pojedynczej wartości pH i KH zakłada, że KH i CO2 są jedynymi czynnikami wpływającymi na pH wody. Tak jednak nie jest – różne pierwiastki i związki, nie tylko CO2, mogą powodować spadek pH.

Jeśli zmierzymy pH/KH, gdy wtrysk CO2 jest wyłączony i woda w akwarium znajduje się w równowadze z powietrzem atmosferycznym zgodnie z zasadami równowagi ciśnień (nasycenia), uzyskamy wartość CO2 równą około 2 ppm. Mówiąc prościej, podczas gdy w powietrzu atmosferycznym stężenie CO2 wynosi ponad 400 ppm, średnia ilość CO2 w otwartym pojemniku z wodą stabilizuje się na poziomie około 2-3 ppm, co nazywa się „równowagą gazową”. W zbiorniku bez wtrysku CO2 nie zaobserwujemy podwyższonego poziomu CO2.

I tak dla przykładu zmierzyłem poziom pH i KH w moim akwarium przed rozpoczęciem wtrysku CO2. Otrzymałem następujące wyniki: pH=7 i KH=6. Zgodnie z poniższą tabelą poziom dwutlenku węgla w moim akwarium powinien wynosić 18 ppm (czerwona strzałka). W trakcie mojego eksperymentu otrzymałem błędny wynik wskazujący, że stężenie dwutlenku węgla w moim akwarium jest na odpowiednim poziomie, ponieważ na wartość pH miały wpływ inne związki, które przyczyniły się do zakwaszenia wody. Jednak woda w zbiorniku bez wtrysku CO2 zawsze znajduje się w równowadze gazowej lub jest bardzo bliska tej równowagi (2-3 ppm). Dokonując odczytu pH po rozpoczęciu dozowania CO2 powinienem uwzględnić ten początkowy wynik.

Prawidłowa metoda

Zasadniczo, jeśli twardość węglanowa wody znajduje się w przedziale 1-10 dKH, to należy dążyć do tego, aby po włączeniu wtrysku CO2 i ustabilizowaniu się stężenia CO2 w wodzie pH spadło o 1 punkt względem odczytu, który uzyskało się, gdy wtrysk CO2 był wyłączony. W takiej sytuacji poziom CO2 w akwarium będzie wynosił około 30 ppm+. Dla zachowania dodatkowej ostrożności można również dążyć do spadku pH o 1,2 punktu. Jeśli testery pH są prawidłowo skalibrowane, ta metoda jest nie tylko prosta, ale i bardzo dokładna. Na przykład, jeśli wartość pH w Twoim zbiorniku bez wtrysku CO2 wynosi 7,2 – to powinieneś dążyć do osiągnięcie pH równego 6,2 podczas szczytowego nasycenia wody CO2.

Podczas regulacji poziomu CO2 stale bądź w pobliżu, aby móc kontrolować zachowanie zwierząt akwariowych. Gdy CO2 znajduje się na niekomfortowym poziomie, ryby wykazują pewne oznaki letargu. Gdy CO2 osiąga poziom krytyczny, ryby zaczynają pływać przy powierzchni i łykać powietrze. Niektóre gatunki są bardziej wrażliwe na zmiany w poziomie dwutlenku węgla niż inne (na przykład paletki). Dlatego regulacja poziomu CO2 musi opierać się również na obserwacji zwierząt akwariowych, a nie tylko na uzyskanych wartościach bezwzględnych. Zwierzęta należy zawsze wpuszczać do akwarium, gdy wtrysk CO2 jest wyłączony. Dzięki temu, w trakcie cyklu wzrostu CO2, mają one nieco czasu na przystosowanie się do nowych warunków.

Natomiast rośliny, aby w pełni dostosować się i zoptymalizować działanie enzymów do dostępnych poziomów CO2, potrzebują około tygodnia. Dlatego faktyczna ocena tego, czy poziom CO2 jest odpowiedni powinna być dokonana na podstawie kilkutygodniowej obserwacji roślin. Jeśli oświetlenie oraz ilość dostarczanych składników są prawidłowe, to pozawijane końcówki liści, cienkie łodygi i karłowate nowe przyrosty (w porównaniu ze starszym wzrostem) są oznakami bardzo niskiego poziomu CO2.

Pomiar poziomu CO2 poprzez obserwację roślin może być trudny dla początkujących akwarystów, ponieważ wymaga sporej wiedzy o prawidłowych formach wzrostu hodowanych roślin. Porównywanie zdjęć z przykładami w Internecie to dobry początek, jednak doświadczenie i wiedzę zdobywa się w miarę upływu czasu. Dopiero posiadając doświadczenie w obserwacji roślin można rzetelnie określić, czy w akwarium znajduje się odpowiednia ilość CO2.

 

Źródło: www.2hraquarist.com

Tłumaczenie: Magdalena Furga

 

Kopiowanie tekstu zabronione.

2 thoughts on “Nieprawidłowy sposób czytania tabeli PH/KH – Xiaozhuang Wong

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *